Board Member

Shankar Subedi President​

Ishwori Prasad Bhattarai
Vice President

Bishnu Prasad Banskota
Vice President

Bishnu Hari Sapkota
Vice President

Laxmun Thapaliya Secretary General

Sarswati Shrestha
Secretary

Satish Kumar Jha Treasurer

Kabita Shah

Basanta Acharya

Hansha Raj Pandey

Suresh Paudyal

Amar Thapa

Radha Sharma Acharya

Ram Chandra Subedi

Raju Khatri